Stork
spain spain spain estonia austria uk

Piloot 3

Tudengite mobiilsus – et aidata inimesi, kes tahavad õppida mõnes teises liikmesriigis.
Learn More About Stork
Stork

Kirjeldus

Pilootprojekt aitab kaasa tudengite mobiilsusele Euroopas. See võimaldab välistudengitele ligipääsu ülikoolide pakutavatele administratiivsetele võrguteenustele, kasutades isikutuvastuseks ja registreerimiseks nende enda riiklikku isikut tõendavat dokumenti (isikutunnistust, digitunnistusi ...).

STORK infrastruktuur võimaldab tudengite juurdepääsu projektis osalevate ülikoolide võrguteenustele.

Kõiki välistudengeid, kellel on projektis osaleva maa elektrooniline identiteet, peaks olema võimalik tuvastada ning anda neile ligipääs akadeemilistele teenustele liidetud identiteetide süsteemi kaudu.

Tudengite mobiilsus

Selle pilootprojekti eesmärk on hõlbustada üliõpilaste mobiilsust Euroopas.

Selle pilootprojekti abil on välismaa tudengitel võimalik pääseda ligi STORKi kaasatud ülikoolide pakutavatele administratiivsetele ja akadeemilistele võrguteenustele, kasutades isikusamasuse tuvastamiseks ja registreerimiseks oma rahvuslikku elektroonilist isikut tõendavat dokumenti.

Selles projektis osalevad akadeemilised asutused hakkavad pakkuma (ja katsetama) laias valikus teenuseid: e-registreerumist, virtuaalraamatukogu kasutamise võimalust, dokumentide ärakirju, juurdepääsu arvuti-infrastruktuuridele ja võrgustikele ning juurdepääsu võrgupõhistele kursustele ja seminaridele.

Iga projektis osalev ülikool pakub välistudengitele teatud hulka teenuseid sõltuvalt oma võimalustest, kuid kõik osutavad ühisteenust, mis on mõeldud Erasmuse tudengite registreerimise kergendamiseks.

Kasutusjuhtumid

Tudengite mobiilsuse katseprojekt keskendub kahele koostoimimisvõime kasutusjuhtumile:

Kasutusjuhtum 1: välistudengid, kellel on osalevas riigis kehtiv isikut tõendav dokument, saavad registreeruda Erasmuse vahetusüliõpilasena katseprojektis osalevates ülikoolides.

Kasutusjuhtum 2: välistudengid, kellel on osaleva riigi kehtiv isikut tõendav dokument, saavad, kuigi ühekordse sisselogimise mehhanismide abil, ligipääsu katseprojektis osalevate ülikoolide pakutavatele erinevatele akadeemilistele teenustele.

Pilootprojekti eesmärgid

Tudengite mobiilsusprojekti peaeesmärk on näidata, et STORKi infrastruktuuri saab kasutada akadeemilistes ringkondades piiriüleste elektrooniliste teenuste osutamiseks.

Peale selle saavad projektis osalevate ülikoolide osutatavad akadeemilised teenused kasu STORKi tuvastamismehhanismide garantiidest ning isikuandmete otsesest vahetusest.

Sellele lisaks aitab pilootprojekti teostamine edaspidi hinnata rakenduse pikendamise tasuvust näiteks erinevate ülikoolide administratsioonide vahelise koostalitlusvõime tagamiseks.